ADSL2+

ارایه‌ی خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 و خدمات تکمیلی آن، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های پرواز سیستم محسوب می‌شود. پرواز سیستم با سرمایه‌گذاری قابل توجه بر روی آخرین تجهیزات دست‌رسی به اینترنت پرسرعت +ADSL2 و بهره‌گیری از کارکنان و متخصصان زبده، هم‌اکنون خدمات خود را در این حوزه در طیف گسترده‌ای به کاربران ارایه می‌کند.پرواز سیستم، هم‌اکنون خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 را به بیش از سه میلیون نفر از کاربران خانگی و سازمان‌ها و موسسات در قالب بیش از هشتصد هزار سرویس اینترنت پرسرعت ارایه می‌کند. کیفیت خدمات ارایه شده، به کارگیری به روزترین تجهیزات و فناوری‌ها و پشتیبانی موثر و مداوم از خدمات ارایه شده، موجب گردیده است تا دامنه‌ی مشتریان پرواز سیستم در حوزه‌ی خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 به‌طور مداوم افزایش یابد و به مجموعه‌‌ای بزرگ از کاربران خانگی و سازمان‌ها و موسسات تبدیل گردد. گفتنی‌ست، توزیع جغرافیایی خدمات اینترنت پرسرعت ارایه شده توسط پرواز سیستم به‌گونه‌ای است که در تهران، تقریبا” تمامی مناطق مخابراتی تحت پوشش خدمات +ADSL2 پرواز سیستم هستند. افزون بر این، نمایندگی‌های پرواز سیستم در شهرها و استان‌های مختلف نیز این خدمات را به مشتریان مختلف در سراسر کشور ارایه می‌کنند.

میزان مگ

قیمت 

ماه 

سرویس 2مگابیت_48 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه

(24 گیگ ترافیک معادل بین الملل)

250,000

1

سرویس 2مگابیت_ 96گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماهه

(48گیگ ترافیک معادل بین الملل)

750,000

3

سرویس 2مگابیت_ 192گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه

(96گیگ ترافیک معادل بین الملل)

1,500,000

6

سرویس 2مگابیت_ 384 گیگ مجموعه آستانه مصرف یکساله

(192 گیگ ترافیک معادل بین الملل)

3,000,000

12

سرویس 3مگابیت_ 44گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه

(22گیگ ترافیک معادل بین الملل)

350,000

1

سرویس 3مگابیت_ 132گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماهه

(66گیگ ترافیک معادل بین الملل)

1,050,000

3

سرویس 3مگابیت_ 264گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه

(132گیگ ترافیک معادل بین الملل)

2,100,000

6

سرویس 3مگابیت_ 528گیگ مجموعه آستانه مصرف یکساله

(264گیگ ترافیک معادل بین الملل)

4,200,000

12

سرویس 4مگابیت_ 60گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه

(30گیگ ترافیک معادل بین الملل)

400,000

1

سرویس 4مگابیت_ 180گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماهه

(90گیگ ترافیک معادل بین الملل)

1,200,000

3

سرویس 4مگابیت_ 360گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه

(180گیگ ترافیک معادل بین الملل)

2,400,000

6

سرویس 4مگابیت_ 720گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله

(360گیگ ترافیک معادل بین الملل)

4,800,000

12

سرویس 8مگابیت_ 80گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه

(40گیگ ترافیک معادل بین الملل)

500,000

1

سرویس 8مگابیت_ 240گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماهه

(120گیگ ترافیک معادل بین الملل)

1,500,000

3

سرویس 8مگابیت_ 480گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه

(240گیگ ترافیک معادل بین الملل)

3,000,000

6

سرویس 8مگابیت_ 960گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله

(480گیگ ترافیک معادل بین الملل)

6,000,000

12

سرویس 16مگابیت_ 120گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماه

(60گیگ ترافیک معادل بین الملل)

800,000

1

سرویس 16مگابیت_ 360گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماه

(180گیگ ترافیک معادل بین الملل)

2,400,000

3

سرویس 16مگابیت_ 720گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه

(360گیگ ترافیک معادل بین الملل)

4,800,000

6

سرویس 16مگابیت_ 1440گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله

(720گیگ ترافیک معادل بین الملل)

9,600,000

12

سرویس 512 کیلوبایت-4 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه(2گیگ ترافیک معادل بین الملل)

125,000

1

سرویس 1مگابیت-7 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه (3.5 گیگ ترافیک معادل بین الملل)

200,000

1

 

توجه شما را به نکاتی درباره‌ی مراحل انجام کار جلب می‌کنیم:

  • زمان‌های ارایه شده، تقریبی‌ست و بسته به آن که سفارش در چه روزی از هفته (ابتدا یا پایان هفته) ثبت شده باشد، می‌تواند متفاوت باشد.
  • همان طور که مشاهده می‌فرمایید، بخشی از زمان یادشده خارج از اختیار شرکت پرواز سیستم است و می‌تواند بسته به مرکز مخابراتی متغیر باشد.
  • همکاری مشتری در تهیه‌ی مدارک، پاسخ‌گویی به تلفن و حضور برای نصب تاثیر به سزایی بر مدت زمان انجام کار دارد.
  • گاهی ممکن است اختلالاتی در خط تلفن پس از رانژه شدن باشد که در این صورت، باید این اختلال توسط مرکز مخابراتی پس از نصب بر‌طرف شود.