ADSL2+

ارایه‌ی خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 و خدمات تکمیلی آن، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های پرواز سیستم محسوب می‌شود. پرواز سیستم با سرمایه‌گذاری قابل توجه بر روی آخرین تجهیزات دست‌رسی به اینترنت پرسرعت +ADSL2 و بهره‌گیری از کارکنان و متخصصان زبده، هم‌اکنون خدمات خود را در این حوزه در طیف گسترده‌ای به کاربران ارایه می‌کند.پرواز سیستم، هم‌اکنون خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 را به بیش از سه میلیون نفر از کاربران خانگی و سازمان‌ها و موسسات در قالب بیش از هشتصد هزار سرویس اینترنت پرسرعت ارایه می‌کند. کیفیت خدمات ارایه شده، به کارگیری به روزترین تجهیزات و فناوری‌ها و پشتیبانی موثر و مداوم از خدمات ارایه شده، موجب گردیده است تا دامنه‌ی مشتریان پرواز سیستم در حوزه‌ی خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 به‌طور مداوم افزایش یابد و به مجموعه‌‌ای بزرگ از کاربران خانگی و سازمان‌ها و موسسات تبدیل گردد. گفتنی‌ست، توزیع جغرافیایی خدمات اینترنت پرسرعت ارایه شده توسط پرواز سیستم به‌گونه‌ای است که در تهران، تقریبا” تمامی مناطق مخابراتی تحت پوشش خدمات +ADSL2 پرواز سیستم هستند. افزون بر این، نمایندگی‌های پرواز سیستم در شهرها و استان‌های مختلف نیز این خدمات را به مشتریان مختلف در سراسر کشور ارایه می‌کنند.

سرعت سرویس  قیمت سرویس مدت سرویس
سرویس 512 کیلوبایت_5.36 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه        (2گیگ ترافیک معادل بین الملل) 125,000 1
سرویس 1مگابیت_9.38 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه                (3.5 گیگ ترافیک معادل بین الملل) 200,000 1
سرویس 2مگابیت_64.32 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه              (24 گیگ ترافیک معادل بین الملل) 335,000 1
سرویس 2مگابیت_ 128.64گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماهه         (48گیگ ترافیک معادل بین الملل) 1,005,000 3
سرویس 2مگابیت_ 257.28گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه       (96گیگ ترافیک معادل بین الملل) 2,010,000 6
سرویس 2مگابیت_ 514.56 گیگ مجموعه آستانه مصرف یکساله            (192 گیگ ترافیک معادل بین الملل) 4,020,000 12
سرویس 3مگابیت_ 58.96گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه         (22گیگ ترافیک معادل بین الملل) 469,000 1
سرویس 3مگابیت_ 176.88گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماهه        (66گیگ ترافیک معادل بین الملل) 1,407,000 3
سرویس 3مگابیت_ 353.76گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه     (132گیگ ترافیک معادل بین الملل) 2,814,000 6
سرویس 3مگابیت_ 707.52گیگ مجموعه آستانه مصرف یکساله        (264گیگ ترافیک معادل بین الملل) 5,628,000 12
سرویس 4مگابیت_ 80.4گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه         (30گیگ ترافیک معادل بین الملل) 536,000 1
سرویس 4مگابیت_ 241.2گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماهه        (90گیگ ترافیک معادل بین الملل) 1,608,000 3
سرویس 4مگابیت_ 482.4گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه     (180گیگ ترافیک معادل بین الملل) 3,216,000 6
سرویس 4مگابیت_ 964.8گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله      (360گیگ ترافیک معادل بین الملل) 6,432,000 12
سرویس 8مگابیت_ 107.2گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه         (40گیگ ترافیک معادل بین الملل) 670,000 1
سرویس 8مگابیت_ 321.6گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماهه     (120گیگ ترافیک معادل بین الملل) 2,010,000 3
سرویس 8مگابیت_ 643.2گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه    (240گیگ ترافیک معادل بین الملل) 4,020,000 6
سرویس 8مگابیت_ 1286.4گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله     (480گیگ ترافیک معادل بین الملل) 8,040,000 12
سرویس 16مگابیت_ 160.8گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماه       (60گیگ ترافیک معادل بین الملل) 1,072,000 1
سرویس 16مگابیت_ 482.4گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماه      (180گیگ ترافیک معادل بین الملل) 3,216,000 3
سرویس 16مگابیت_ 964.8گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه  (360گیگ ترافیک معادل بین الملل) 6,432,000 6
سرویس 16مگابیت_ 1929.6گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله (720گیگ ترافیک معادل بین الملل) 12,864,000 12

نام بسته

ترافیک بین‌الملل قابل استفاده (گیگابایت)

قیمت (تومان)

بسته 15 گیگابایتی

15

30.000

بسته35 گیگابایتی

35

70.000

بسته50 گیگابایتی

50

100.000

 

توجه شما را به نکاتی درباره‌ی مراحل انجام کار جلب می‌کنیم:

  • زمان‌های ارایه شده، تقریبی‌ست و بسته به آن که سفارش در چه روزی از هفته (ابتدا یا پایان هفته) ثبت شده باشد، می‌تواند متفاوت باشد.
  • همان طور که مشاهده می‌فرمایید، بخشی از زمان یادشده خارج از اختیار شرکت پرواز سیستم است و می‌تواند بسته به مرکز مخابراتی متغیر باشد.
  • همکاری مشتری در تهیه‌ی مدارک، پاسخ‌گویی به تلفن و حضور برای نصب تاثیر به سزایی بر مدت زمان انجام کار دارد.
  • گاهی ممکن است اختلالاتی در خط تلفن پس از رانژه شدن باشد که در این صورت، باید این اختلال توسط مرکز مخابراتی پس از نصب بر‌طرف شود.