تـــهران، چهارراه پونک، مجتمع بوستان، واحد 755 اداری/ کد پستی:1476896948

تلفن: 49213-021
فکس: 49213-021 داخلی 6

سمت ادرس ایمیل داخلی
مدیر فنی admin@parvazsys.ir 202
پشتیبانی فنی support@parvazsys.ir 201
فروش و بازاریابی فروش info@parvazsys.ir 102