تعرفه پیام رسان های داخلی

مشترکین گرامی پرواز سیستم ،جدول تعرفه استفاده از پیام رسان های داخلی به صورت زیر اطلاع رسانی می گردد.