خدمات پرسل
  • قیمت سرویس‌ها و تجهیزات
  • بررسی وضعیت دسترسی به +ADSL2
  • شیوه استفاده از خدمات +ADSL2
  • تعرفه خدمات تلفن (Voice)
  • ShatelTalk
  • تلفن ثابت (POTS)
  • ATA, IP-Phone, IAD
  • راهنمای کد تماس کشورها
  • شیوه استفاده از خدمات پهنای باند

تعرفه پیام رسان های داخلی

مشترکین گرامی پرواز سیستم ،جدول تعرفه استفاده از پیام رسان های داخلی به صورت زیر اطلاع رسانی می گردد.

ردیف _ پیام رسان IP توضیحات
1 آی گپ 185.238.92.0/22
185.81.40.0/22
یک سوم
2 بیسفون 85.198.50.0/24
85.198.55.0/24
85.198.60.0/24
78.110.120.0/24
78.110.125.0/24
188.121.150.0/24
188.121.155.0/24
188.121.157.0/24
رایگان
3 گپ 77.238.120.255to77.238.120.226 یک سوم
4 سروش 91.255.53.0/24
62.220.106.0/24
185.60.136.0/22
یک سوم
5 بله 937.228.137.208/28
185.13.231.64/28
یک سوم
6 لنزو 185.147.176.31 یک سوم