خدمات پرسل
 • قیمت سرویس‌ها و تجهیزات
 • بررسی وضعیت دسترسی به +ADSL2
 • شیوه استفاده از خدمات +ADSL2
 • تعرفه خدمات تلفن (Voice)
 • ShatelTalk
 • تلفن ثابت (POTS)
 • ATA, IP-Phone, IAD
 • راهنمای کد تماس کشورها
 • شیوه استفاده از خدمات پهنای باند

ADSL2+

ارایه‌ی خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 و خدمات تکمیلی آن، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های پرسل محسوب می‌شود. پرسل با سرمایه‌گذاری قابل توجه بر روی آخرین تجهیزات دست‌رسی به اینترنت پرسرعت +ADSL2 و بهره‌گیری از کارکنان و متخصصان زبده، هم‌اکنون خدمات خود را در این حوزه در طیف گسترده‌ای به کاربران ارایه می‌کند.پرسل، هم‌اکنون خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 را به بیش از سه میلیون نفر از کاربران خانگی و سازمان‌ها و موسسات در قالب بیش از هشتصد هزار سرویس اینترنت پرسرعت ارایه می‌کند. کیفیت خدمات ارایه شده، به کارگیری به روزترین تجهیزات و فناوری‌ها و پشتیبانی موثر و مداوم از خدمات ارایه شده، موجب گردیده است تا دامنه‌ی مشتریان پرسل در حوزه‌ی خدمات اینترنت پرسرعت +ADSL2 به‌طور مداوم افزایش یابد و به مجموعه‌‌ای بزرگ از کاربران خانگی و سازمان‌ها و موسسات تبدیل گردد. گفتنی‌ست، توزیع جغرافیایی خدمات اینترنت پرسرعت ارایه شده توسط پرسل به‌گونه‌ای است که در تهران، تقریبا” تمامی مناطق مخابراتی تحت پوشش خدمات +ADSL2 پرسل هستند. افزون بر این، نمایندگی‌های پرسل در شهرها و استان‌های مختلف نیز این خدمات را به مشتریان مختلف در سراسر کشور ارایه می‌کنند.

قیمت سرویس های +ADSL2 و تجهیزات مرتبط
سرعت سرویس آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) ترافیک معادل بین الملل ماهانه(GB) قیمت سرویس 1 ماهه (تومان) قیمت سرویس 3 ماهه (تومان) قیمت سرویس 6 ماهه (تومان) قیمت سرویس 12 ماهه (تومان)
512 ۲۵ + %۵ ۱۲.۵ + %۵ 12500 46800 88800 168000
1024 ۵۰ + %۵ ۲۵ + %۵ 27500 82500 156600 297000
2048 ۸۰ + %۵ ۴۰ + %۵ 36000 108000 205200 388800
3072 ۹۰ + %۵ ۴۵ + %۵ 46000 138000 262200 496800
4096 ۱۶۰ + %۵ ۸۰ + %۵ 50000 150000 285000 540000
8192 ۴۰۰ + %۵ ۲۰۰ + %۵ 67500 202500 384600 728400
16384 ۸۰۰ + %۵ ۴۰۰ + %۵ 110000 330000 627000 1188000
سرعت سرویس آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) ترافیک معادل بین الملل ماهانه(GB) قیمت سرویس 1 ماهه (تومان) قیمت سرویس 3 ماهه (تومان) قیمت سرویس 6 ماهه (تومان) قیمت سرویس 12 ماهه (تومان)
512 ۱۶ + %۵* ۸+%۵* 12500 37500 70800 135000
1024 ۲۴ + %۵ ۱۲+%۵ 20000 60000 114000 216000
2048 ۳۲ + %۵ ۱۶+%۵ 25000 75000 142500 270000
3072 ۴۴ + %۵ ۲۲+%۵ 35000 105000 199500 378000
4096 ۶۰ + %۵ ۳۰+%۵ 40000 120000 228000 432000
8192 ۸۰ + %۵ ۴۰+%۵ 50000 150000 285000 540000
16384 ۱۲۰ + %۵ ۶۰+%۵ 80000 240000 456000 864000
سرعت سرویس آستانه مصرف منصفانه ماهانه (GB) ترافیک معادل بین الملل ماهانه(GB) قیمت سرویس 1 ماهه (تومان) قیمت سرویس 3 ماهه (تومان) قیمت سرویس 6 ماهه (تومان) قیمت سرویس 12 ماهه (تومان)
512 ۴ + %۵ * ۲ + %۵ * 7000 21000 39900 75600
1024 ۶ + %۵ ۳ + %۵ 11000 33000 62700 120000
2048 ۸ + %۵ ۴ + %۵ 14000 42000 79800 151200
3072 ۱۲ + %۵ ۶ + %۵ 20000 60000 114000 216000
4096 ۱۶ + %۵ ۸ + %۵ 22500 67500 128250 243000
8192 ۲۰ + %۵ ۱۰ + %۵ 28000 84000 159600 302400
16384 ۳۲ + %۵ ۱۶ + %۵ 45000 135000 256500 486000
گیگا ویژن های (ADSL)
نام سرویس آستانه مصرف منصفانه ماهانه(GB) ترافیک معادل بین الملل ماهانه(GB) قیمت(تومان)
گیگ ویژن 7گیگ 1روزه 7 3.5 3000
گیگ ویژن 25 گیگ 7روزه 25 12.5 13000
گیگ ویژن 55 گیگ 15روزه 55 27.5 30000
گیگ ویژن 150 گیگ 30روزه 150 75 85000
نام سرویس آستانه مصرف منصفانه ماهانه(GB) ترافیک معادل بین الملل ماهانه(GB) قیمت(تومان)
گیگ ویژن صبحانه6گیگ 1روزه(6تا10صبح) 6 3 1800
گیگ ویژن صبحانه20گیگ7روزه(6تا10صبح) 20 10 6000
گیگ ویژن صبحانه40گیگ15روزه(6تا10صبح) 40 20 12000
گیگ ویژن صبحانه120گیگ30روزه(6تا10صبح) 120 60 36000
نام سرویس آستانه مصرف منصفانه ماهانه(GB) ترافیک معادل بین الملل ماهانه(GB) قیمت(تومان)
گیگ ویژن عصرانه6گیگ1روزه(5تا9عصر) 6 3 2400
گیگ ویژن عصرانه20گیگ7روزه(5تا9عصر) 20 10 8000
گیگ ویژن عصرانه40گیگ15روزه(5تا9عصر) 40 20 16000
گیگ ویژن عصرانه120گیگ30روزه(5تا9عصر) 120 60 48000
نام سرویس آستانه مصرف منصفانه ماهانه(GB) ترافیک معادل بین الملل ماهانه(GB) قیمت(تومان)
گیگ ویژن شبانه12گیگ1روزه(2تا8صبح) 12 6 2400
گیگ ویژن شبانه30گیگ7روزه(2تا8صبح) 30 15 4500
گیگ ویژن شبانه50گیگ 15روزه(2تا8صبح) 50 25 6000
گیگ ویژن شبانه100گیگ30روزه(2تا8صبح) 100 50 12000
نام سرویس آستانه مصرف منصفانه ماهانه(GB) ترافیک معادل بین الملل ماهانه(GB) قیمت(تومان)
گیگ ویژن آخرهفته7گیگ2روزه(پنج شنبه وجمعه) 7 3.5 2800
گیگ ویژن آخرهفته15گیگ2روزه(پنج شنبه وجمعه) 15 7.5 6000
گیگ ویژن آخرهفته30گیگ2روزه(پنج شنبه وجمعه) 30 15 12000
قیمت بسته های ترافیکی (ADSL)
نام بسته ترافیک(GB) قیمت
0.5 0.25 500
1 0.5 1000
3 1.5 3000
6 3 6000
8 4 8000
10 5 10000
20 10 10000
30 15 30000
50 25 50000
70 35 70000
10 50 100000
50 250 500000
1000 500 1000000

توجه شما را به نکاتی درباره‌ی مراحل انجام کار جلب می‌کنیم:

 • زمان‌های ارایه شده، تقریبی‌ست و بسته به آن که سفارش در چه روزی از هفته (ابتدا یا پایان هفته) ثبت شده باشد، می‌تواند متفاوت باشد.
 • همان طور که مشاهده می‌فرمایید، بخشی از زمان یادشده خارج از اختیار شرکت پرسل است و می‌تواند بسته به مرکز مخابراتی متغیر باشد.
 • همکاری مشتری در تهیه‌ی مدارک، پاسخ‌گویی به تلفن و حضور برای نصب تاثیر به سزایی بر مدت زمان انجام کار دارد.
 • گاهی ممکن است اختلالاتی در خط تلفن پس از رانژه شدن باشد که در این صورت، باید این اختلال توسط مرکز مخابراتی پس از نصب بر‌طرف شود.