تـــهران، چهارراه پونک، مجتمع بوستان، واحد 755 اداری/ کد پستی:1476896948

تلفن: 49213-021
فکس: 4471083-021

سمت ادرس ایمیل داخلی
مدیر فنی admin@parvazsys.ir 202
کارشناس پشتیبانی فنی support@parvazsys.ir 201
کارشناس فروش ADSL sales6@parvazsys.ir 101
کارشناس فروش و پشتیبانی سازمانی sales1@parvazsys.ir 102